ROOMTONE נכנסת לתמונה כשנדרש פיתרון אקוסטי. המומחים של ROOMTONE יוצרים דיאלוג עם הלקוח, המעצב או האדריכל ומנסחים את הדרישות האקוסטיות של החלל.

על פי התיכון האקוסטי ייבחרו החומרים המתאימים לפתרון אקוסטי לחלל וייקבעו המיקומים להם יידרש חומר בליעת רעש. פתרון זה יכלול עיצוב פרי ידי המתכנן, יצירת אמנות, צילום, או רכיבים חזותיים תדמיתיים.

לאחר שהגדיר הלקוח, המעצב או האדריכל את הקונספט העיצובי ואושרו סקיצות על ידי הלקוח,

מבוצעת התאמה של האלמנטים בולעי ההדהוד לתכנון החלל

ומוכנות סקיצות מוסכמות לאישור.

לאחר שאושרו הסקיצות, מותקן הפתרון במתקני החברה.

ההתקנה מבוצעת בשטח, בפיקוח האדריכל או המעצב.

בכך מתבצעת התאמה מלאה בין פתרונות אקוסטיים לבין עיצוב החלל. הפיתרון האקוסטי של ROOMTONE הוא חלק הומוגני במרקם, השומר על הקו העיצובי המתוכנן.

תהליך העבודה